นุชฟอร์ไลฟ์

นุชฟอร์ไลฟ์ เพื่อการเกษตร

นุชฟอร์ไลฟ์ เป็นอาหารเสริมพืชทางใบมีธาตุรองและธาตุเสริม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ใช้ในปริมาณที่น้อย เพราะเป็นธาตุอาหารชนิดเข้มข้นที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันที และสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

 

ไลน์นุชฟอร์ไลฟ์
สั่งซื้อโทร. 09814166287
สั่งซื้อทางเฟส :  นุชฟอร์ไลฟ์2012

นุชฟอร์ไลฟ์

ติดต่อสั่งซื้อผ่าน Facebook  คลิ๊ก+++

นุชฟอร์ไลฟ์ 1

นุชฯ 1 ช่วยบำรุงเกี่ยวกับระบบราก ลำต้น และใบพืช ช่วยเสริมสร้าง กระตุ้นการแตกก่อ ช่วยให้ดูดซึมปุ๋ยได้ดี มี วิตามินบีรวม สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กรดอัลจินิค (ALGINIC ACID) กรดอะมิโนชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อความต้องการของพืช เพื่อการเจริญเติบโต   สั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่.....

นุชฟอร์ไลฟ์8

นุชฯ8 ป้องกันเชื้อรา ป้องกันรากเน่า โคนเน่า ป้องกันราน้ำค้าง เพิ่มความทนทาน ต้านร้อนต้านหนาว เป็นสูตรกระชากรวง สังกะสีเปอร์เซ็นสูง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อรา เหมาะสำหรับเพิ่มความสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวก่อนกำหนด ขั้วเหนียว ลดอาการหลุดร่วง ทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตกับนาข้าว และพืชทุชนิด  สั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่.....

นุชฟอร์ไลฟ์ 2

นุชฯ 2 ประกอบไปด้วย สารอาหารคาร์โบร์ไฮเดรตหลายนิด ไทอามินและธาตุอาหารเสริม ที่พืชต้องการปริมาณอาหารสะสมในลำต้นเป็นอย่างมาก เช่น ในช่วงระยะฟื้นต้นหลังจากการเก็บเกี่ยว ระยะออกดอก ติดผล และก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่พืชสามารถดูดซึมใช้ได้อย่างรวดเร็ว
สั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่.....

นุชฟอร์ไลฟ์ 9

นุชฯ 9 เป็นสูตรพิเศษ ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่มที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่พืช และยังช่วยป้องกันยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา อีกทั้งมีสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกหลายชนิด ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที สารป้องกันเชื้อรา ทำหน้าที่กระตุ้น และส่งเสริมให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ภายในต้นพืชเอง เพื่อคุ้มกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราไม่ให้ลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชได้หารกฉีดประจำ  สั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่.....

นุชฟอร์ไลฟ์

ถั่วโตไว้ หลังจากฉีดพ่น 2 ครั้ง  ตามภาพ อายุถั่วได้ 19 วัน

นุชฟอร์ไลฟ์ พริก

เกษตรกรปลูกพริกจังหวัดสุโขทัย ฉีดพ่นแล้วพริกดก เม็ดเงา

การปลูกข้าวโพด

ข้าวโพดหวาน ฉีดพ่นได้ประมาณ 4 ครั้ง เม็ดเต่งเต็มฝัก ฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก

การปลูกมะเขือเปาะยืนยันจากภาพกับลูกค้าที่ใช้กับผลิตภัณฑ์กับมะเขือแล้วใบใหญ่มันงามขั้วเหนียว

การปลูกพริก

สวนพริกออกลูกดกมากจนต้นแทบรับน้ำหนักไม่ไหว

ลูกค้าประจำใช้มาอย่างยาวนาน ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะมั่นใจในคุณภาพ

การปลูกดาวเรือง

จากปัญหาของดอกดาวเรืองคือ ดอกไม่ใหญ่ ออกไม่ดี ดอกลาย แต่ใช้แล้ว โรคไม่มีก้านดอกใหญ่ดี

การใช้กับมะนาว

  1. ช่วงบำรุ่งต้น ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงช่วงเริ่มออกผลผลิต ใช้นุชฯ1 ผสมกับนุชฯ8 (หรือ นุชฯ 9) อย่างละ 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเร่งราก และบำรุงโครงสร้างต้นให้มีอาการสมบูรณ์  พร้อมาช่วยป้องกันเชื้อรา โรคแคงเกอร์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นมะนาว ทำให้ใบเขียวแก่เร็ว กิ่งก้านแข็งแรง เพิ่มปริมาณกการติดดอก ติดลูกมากอย่างสมบูรณ์ ต้นไม่โทรม
  2. ช่วงเริ่มติดลูก ใช้ นุชฯ 2 อัตรา 5-10 ซีซี. ผสมร่วมกับ นุชฯ8 (หรือ นุชฯ 9) อย่างละ 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง  ระยะห่างกันประมาณ 7-10 วันต่อครั้ง เพื่อบำรุงผล และปริมาณน้ำมะนาว เพิ่มน้ำหนัก  ***ควรให้ติดเป็นผลทั้งหมดก่อนค่อยฉีดพ่น***

 

วิธีปลูกมะนาววงบ่อ

      3. หลังจากเริ่มเก็บมะนาวครั้งแรกแล้ว ใช้นุชฯ 1 นุชฯ 2 นุชฯ 8 (หรือนุชฯ 9) อย่างละ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน ช่วงบำรุ่งต้นและผลผลิตให้ลำต้นไม่โทรม และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลของมะนาวสวย ปริมาณน้ำมะนาวเพิ่มขึ้น

การใช้กันสารกำจัดโรคพืชและแมลง สามารถผสมนุชฟอร์ไลฟ์ กับย่าฆ่าแมลงฉีดพ่นร่วมกันได้ 

***ห้ามผสมกับฮอร์โมนประเภทอื่นๆ  เนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพของสารอาหารลดลง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร

เทคนิคการทำมะนาวให้ออกนอกฤดู

คุณสมบัติของมะนาวที่จะทำนอกฤดูแบบธรรมชาติ

  • มะนาวต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป
  • มะนาวจะเป็นแบบปลูกลงดิน หรือ ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ก็ได้
  1. เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะมีมะนาวบางส่วนที่ยังติดค้างอยู่ที่ต้นยังไม่ต้องเอาออกให้คงไว้แบบนั้นหรือเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆ ช่วงนี้มะนาวอย่าให้ขาดน้ำ โดยให้น้ำทุกวัน (สำหรับมะนาวที่ปลูกในวงบ่อเติมดินที่ผสมปุ๋ยคอกลงไปให้เต็มวง) และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ต้นละ 3 กำมือ และสลับกับการให้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 (ใส่ห่างจากโคนต้น)ทุก 25 วัน โดยก่อนและหลังให้ปุ๋ยต้องรดน้ำให้ชุ่มเพื่อจะได้ประสิทธิ์ภาพดี ช่วงนี้ต้องรักษายอดมะนาวที่ออกใหม่อย่าให้มีเพลี้ยไฟหรือหนอนชอนใบเข้ามาทำลายยอดอ่อนมะนาวได้ หากมีดอกออกมาก็ให้ปลิดทิ้งเสีย
  2. เดือนกรกฏาคม ต้นมะนาวจะสมบูรณ์สุดๆ สำหรับช่วงนี้ให้งดการให้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และยังคงให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 เหมือนเดิมแต่ให้ถี่ขึ้นคือ 20 วันต่อครั้งโดยลดจำนวนลงเหลือ 2 กำมือน้ำยังคงให้สม่ำเสมอเช่นเดิมแต่หากฝนตกก็ควรงดน้ำเพราะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว เมื่อถึงปลายเดือนกรกฏาคม ให้ทำการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มออก ประมาณ 30% เน้นกิ่งที่ไขว้ไม่มีประโยชน์ หรือปลายกิ่งที่มีรอยเพลี้ยไฟหรือหนอนชอนใบทำลาย และให้เอาลูกที่ติดต้นทั้งหมดออก หากมีดอกก็ให้ปลิดทิ้งให้ต้นมะนาวว่าง
  3. เดือนสิงหาคม-กันยายน ในช่วงนี้ จะเห็นว่ามะนาวจะแตกยอดอ่อนออกมามาก บางส่วนที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก็จะมีดอกออกมาบ้างก็ให้ทำการเด็ดทิ้งเช่นเดิม และเน้นพ่นยาเพื่อรักษายอดอ่อนให้ดี สำหรับเดือนนี้ทั้งเดือนให้ลด การให้ปุ๋ยเคมี 25-7-7 เหลือต้นละ 1 กำมือ แต่น้ำยังคงให้ตามปกติ
  4. งเดือนตุลาคม ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ต้นละ3 กำมือ จำนวน 2 ครั้ง โดยห่างกัน 20 วัน หลังจากนั้นจะสังเกตุว่ามะนาวจะออกดอกมาเรื่อยๆซึ่งดอกที่ออกจะเป็นดอกคุณภาพดี คือออกมาพร้อมยอดอ่อน และออกมาจากซอกใบจากนี้ไปให้บำรุงด้วยปุ๋ยเคมีสุตรเสมอ เช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 และทำการรักษาดอกมะนาวให้ดีโดยต้องระวังเชื้อราต่างๆเนื่องจากช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นความชื้นสูง และจะได้มะนาวผลโตๆไว้จำหน่ายในช่วงหน้าแล้งที่ว่ากันว่ามะนาวแพงสุดๆ

เบอร์นุชฟอร์ไลฟ์

สอบถาม / สั่งซื้อ