เบื้องหลังถ่ายรายการ มะเขือเจ้าพระยา

ถ่ายทำรายการนุชฟอร์ไลฟ์ ตอน ผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือพันธุ์เจ้าพระยา

เพื่อส่งให้ศูนย์พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมเสนองาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สามบรมราชกุมารี

ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี  เพื่อทรงพระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

http://www.youtube.com/watch?v=DcuZ6-DipPw

 

สอบถาม / สั่งซื้อ