นุชฟอร์ไลฟ์ปันน้ำใจ

โครงการ นุชฟอร์ไลฟ์ปันน้ำใจ สู่เด็กน้อยที่ห่างไกล

ณ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

คุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการ บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

สอบถาม / สั่งซื้อ