นุชฟอร์ไลฟ์ 2012

นุชฟอร์ไลฟ์ เกษตรปลอดภัย

นุชฟอร์ไลฟ์ เป็นอาหารเสริมพืชทางใบมีธาตุรองและธาตุเสริม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ใช้ในปริมาณที่น้อย เพราะเป็นธาตุอาหารชนิดเข้มข้นที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันที และสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

โปรเดือน กันยายน 2564

นุชฟอร์ไลฟ์ 500 ซีซี. 4 ขวด

แถมฟรี 100 ซีซี. 2 ขวด

ราคา 2650 .-

นุชฟอร์ไลฟ์ 500 ซีซี. 3 ขวด

แถมฟรี 100 ซีซี. 2 ขวด

ราคา 2100.-

นุชฟอร์ไลฟ์ 500 ซีซี. 3 ขวด

แถมฟรี 100 ซีซี. 2 ขวด

ราคา 2200.-

นุชฟอร์ไลฟ์ 500 ซีซี.

นุชฟอร์ไลฟ์

ไลน์นุชฟอร์ไลฟ์

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ

นุชฯ 1 ช่วยบำรุงเกี่ยวกับระบบราก ลำต้น และใบพืช ช่วยเสริมสร้าง กระตุ้นการแตกก่อ ช่วยให้ดูดซึมปุ๋ยได้ดี มี วิตามินบีรวม สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กรดอัลจินิค (ALGINIC ACID) กรดอะมิโนชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อความต้องการของพืช เพื่อการเจริญเติบโต

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ

นุชฯ 2 ประกอบไปด้วย สารอาหารคาร์โบร์ไฮเดรตหลายนิด ไทอามินและธาตุอาหารเสริม ที่พืชต้องการปริมาณอาหารสะสมในลำต้นเป็นอย่างมาก เช่น ในช่วงระยะฟื้นต้นหลังจากการเก็บเกี่ยว ระยะออกดอก ติดผล และก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่พืชสามารถดูดซึมใช้ได้อย่างรวดเร็ว

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ

นุชฯ 1 ช่วยบำรุงเกี่ยวกับระบบราก ลำต้น และใบพืช ช่วยเสริมสร้าง กระตุ้นการแตกก่อ ช่วยให้ดูดซึมปุ๋ยได้ดี มี วิตามินบีรวม สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กรดอัลจินิค (ALGINIC ACID) กรดอะมิโนชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อความต้องการของพืช เพื่อการเจริญเติบโต

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ

นุชฯ 2 ประกอบไปด้วย สารอาหารคาร์โบร์ไฮเดรตหลายนิด ไทอามินและธาตุอาหารเสริม ที่พืชต้องการปริมาณอาหารสะสมในลำต้นเป็นอย่างมาก เช่น ในช่วงระยะฟื้นต้นหลังจากการเก็บเกี่ยว ระยะออกดอก ติดผล และก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่พืชสามารถดูดซึมใช้ได้อย่างรวดเร็ว

สอบถาม / สั่งซื้อ