ร่วมเป็นเกียรติมอบใบประกาศฯ

ร่วมเป็นเกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่ เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

คุณธัญพร แดงรอด ประธาน บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ในฐานะผู้นำจาก บริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่ เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
จาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, อดีตแม่ทัพภาคที่ 3และประธานที่ปรึกษา บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ให้แก่ คุณดำรงชัย – คุณสมใจ คุ้มศิริ
เกษตกรเจ้าของสวนน้องนิ่ม โดยมีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี ผศ.สุจน์ พฤกษะวัน รองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และ อดีตประธาน กกต.จังหวัดพิษณุโลก,
รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ประธานสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา, ผศ.บุญเจิด กาญจนา หัวหน้าสาขาวิชาจักรกลเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก, อ.บุญฤทธิ์ สโมสร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา,  คุณเวียงชัย ศรีชัย สมาชิกสภาเทศบาล ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และผู้ใหญ่สมยศ ชื่นกมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.คลองยาง
ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ นอกจากนี้ยังพาคณะเยี่ยมชมสวนมะม่วง และจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านจากผักปลอดสารพิษ และข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากสวนฯ
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลฟ์ในการบำรุงรักษา โดยทางสวนได้มอบกระเช้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองให้แก่ผู้ใหญ่ และตัวแทนจาก มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลฟ์ ให้แก่คณะผู้นำชุมชน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนน้องนิ่ม ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

สอบถาม / สั่งซื้อ