เยี่ยมชมชัยณรงค์ฟาร์ม

ประธาน บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ฯ เยี่ยมชมฟาร์มผักไฮเทค ชัยณรงค์ฟาร์ม จ.แพร่

คุณธัญพร  แดงรอด ประธานบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เยี่ยมชมฟาร์มผักไฮเทค ชัยณรงค์ ฟาร์ม

ณ หมู่11 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ในวันที่ 4 ธ.ค. 57

สอบถาม / สั่งซื้อ