แมลงศัตรูพริก

แมลงศัตรูพริก

เพลี้ยไฟพริก

สารเคมีป้องกันกำจัด

1.คาร์บาริล                 2.ไซเปอร์เมทริน+โฟซาโลน

3.ปิโตเลียมออยล์        4.โพรไทดอฟอส

5.โพรฟิโนฟอส           6.ฟลูเฟนนอกซูรอน

7.ฟิดโปรนิล                8.โฟซาโลน

9.มาลาไทออน          10.เมทิโอคาร์บ

11.อะเซทามิพริด      11.อะบาเม็กติน

12.อิมอดาคลอพริด   13.อีไทออน

14.เอ็นโดซัลแฟน

 

เพลี้ยอ่อน

สารเคมีป้องกันกำจัด

1.เมโทมิล

2.เอ็นโดซัลแฟน

3.มาลาไทออน

 

ไรขาวพริก

สารเคมีป้องกันกำจัด

1.ซัลเฟอร์

2.ฟิโปรนิล

3.อะบาเม็กติน

4.เอ็นโดซัลแฟน

5.อามีทราซ

 

หนอนกระทู้หอม

สารเคมีป้องกันกำจัด

1.เดลทาเมทริน

2.ทีบูฟีโนไซด์

3.ฟลูเฟนนอกซูรอน

 

หนอนชอนใบ

สารเคมีป้องกันกำจัด

1.โพรฟีโนฟอส

2.อะเซทามิพริด

สอบถาม / สั่งซื้อ