การทำมะนาววงบ่อนอกฤดู

การทำมะนาววงบ่อ (นอกฤดู)

 

ขั้นตอนการทำ
1. เมื่อเข้าเดือนตุลาคม ให้ทำการอดน้ำมะนาว โดยการใช้ถุงดำมัดรอบวงบ่อมะนาว ประมาณ
2 สัปดาห์ใบมะนาวจะร่วงหมด ดังภาพ

2. เมื่อมะนาวใบร่วงหมด ให้ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 8-24-24 หรือ 9-25-25 ก็ได้
(ต้นละ 300-400 กรัมแล้วแต่ทรงพุ่ม) พร้อมให้น้ำ

3. ให้ฉีด นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 1 อัตราส่วน 50 ซีซี 1-2 ครั้ง ต่อน้ำ 200 ลิตร

4. ถ้าใบมะนาวแตกมาแล้วให้ฉีด นุชฟอร์ไลฟ์สูตร 1+เคียร่า เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์ + ยาฆ่าแมลง
อัตราส่วน อย่างละ 50 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

5. สังเกตเห็นมะนาวเริ่มมีดอกให้ฉีด นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 2+เคียร่า เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์
+ ยาฆ่าแมลงหนอน อัตราส่วน อย่างละ 50 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

6. เมื่อดอกมะนาวออกเต็มตนให้ฉีด นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร2+เคียร่า ทุกๆ 7-10 วัน หยุดย่าฆ่าแมลง 14 วัน
เพื่อให้แมลงผสมเกสรมะนาว

7. เมื่อมะนาวเริ่มติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ให้ฉีด นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 2+ เคียร่า + ย่าฆ่าแมลง หนอน
+ นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 1 ช่วยขยายเซลล์และขยายผล

8. เมื่อลูกมะนาวเท่าผลองุ่นให้หยุดยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันการนำไปสู่ผู้บริโภค แต่ให้ใช้
นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 1+เคียร่า ไปจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผล ประมาณ 2 สัปดาห์

** อายุมะนาวออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน ก็จะไปเก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือนมีนาคม-เมษายน

 

สอบถาม / สั่งซื้อ