Sale 29%

นุชฟอร์ไลฟ์1 100 ซีซี.

250 ฿

ช่วยเร่งราก ต้น ใบ ให้มีความสมบูรณ์ เขียวนานสังเคราะห์แสงได้ดี

คำอธิบาย

นุชฟอร์ไลฟ์1  เป็นอาหารสูตรเข้มข้น

คุณสมบัติของ นุชฟอร์ไลฟ์1 เป็นสารอาหารในรูปวิตามินและโคเอ็มไซม์  เพื่อการเจริญเติบโตทดแทนอาหารจากธรรมชาติต่างๆ
เช่น วิตามินบีรวม  เพื่อใช้เสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นพืช
กรดอัลจินิค (ALGINIC ACID)  และกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช
ช่วงแตกใบอ่อน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการตัดแต่งกิ่ง

นุชฟอร์ไลฟ์1

เบอร์นุชฟอร์ไลฟ์

ประโยชน์

 • ช่วยเร่งใบอ่อนพืชให้แก่เร็วขึ้น เพื่อคุณภาพของใบ  พืชมีการสังเคราะห์แสงมากขึ้น
  เพิ่มความเขียวเข็ม และแข็งแกร่งของพืช
 • พืชสามารถดูดซึมน้ำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ช่วยให้พืชได้รับอาหารโดยตรงทั้งทางใบ
  และทางราก
 • ช่วยให้พืชดูดปุ๋ยจากดินไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง
  ช่วยลดการใช้ปุ๋ย
 • ช่วยให้พืชดูดซึมธาติฟอสฟอรัสไปใช้มากยิ่งขึ้น
 • ช่วยสะสมอาหารให้กับต้นพืช เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับต้นพืช
 • ช่วยปรับสภาพน้ำ (pH) ทำให้สารกำจัดศัตรพืชที่ผสมลงในถังมีความคงตัวออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยเพิ่มรสชาติ ความหวาน สีสันของผลไม้ และสุกสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น
สอบถาม / สั่งซื้อ