Sale 29%

นุชฟอร์ไลฟ์2 100 ซีซี.

250 ฿

เพิ่มปริมาณสะสมอาหารภายในต้นพืช ทำให้พืชมีความพร้อมในการติดดอก ออกผลมาก

มีสินค้าอยู่ 995

รหัสสินค้า: n1x100 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

นุชฟอร์ไลฟ์2

คุณสมบัติ นุชฟอร์ไลฟ์2 เป็นสารอาหารเข้มข้นสูตรพิเศษ

ประกอบด้วยสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด ไทอามีน
และธาตุอาหารเสริมอยู่ในรูปที่่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 2  ใช้เป็นอาหารสำเร็จรูปจากภายนอก
เพื่อทดแทนแหล่งอาหารตามธรรมชาติของพืชที่ได้มาจากรสังเคราะห์แสง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พืชมีความต้องการปริมาณอาหารสะสมในต้น
เป็นอย่างมาก เช่น ระยะพื้นต้นภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะที่พืชมีการ
ออกดอกติดผล และระยะก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มความหวานของผล

 

นุชฟอร์ไลฟ์2

เบอร์นุชฟอร์ไลฟ์

นุชฟอร์ไลฟ์2 สามารถดูดซึมเข้าสู่ใบ ลำต้น และรากของพืชได้
อย่างดีเยี่ยม จึงช่วยให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไ้อย่างรวดเร็วทันต่อ
ความต้องการของพืช เมื่อฉีดพ่นทางใบ และราก พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้
อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์

 • เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พืช กระตุ้นให้พืชมีความสามารถ
  ในการดูดธาตุอาหารต่างๆในดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงช่วยให้
  พืชฟื้นต้นโทรม ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มปริมาณสะสมอาหารภายในต้นพืช ทำให้พืชมีความพร้อมใน
  การ ช่วยเพิ่มปริมาณการติดผล ติดเมล็ดได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  เพิ่มการเจริญเติบโตของผลไม้ให้มีขนาด
  ใหญ่ น้ำหนักดี ได้รูปทรง สีสันสวยงาม  และสามารถเพิ่มความหวาน
  ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
สอบถาม / สั่งซื้อ