นุชฟอร์ไลฟ์ คืออะไร

นุชฟอร์ไลฟ์ คืออะไร

นุชฟอร์ไลฟ์ คืออะไร

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ อาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้น ใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบ เพื่อบำรุงตั้งแต่ระบบรากต้นใบ ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ต้านทานโรค ต้านร้อนต้านหนาว

นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร1

(โดยปกติจะใช้กับพืชระยะเริ่มปลูกไปจนถึงช่วงให้ผลผลิต  แต่สามารถใช้เร่งลำต้นช่วงไหนก็ได้)   

        เป็นสารอาหารสูตรเข้มข้นในรูปวิตามินและสารเพิ่มการเจริญเติบโต เพื่อทดแทนอาหาร
จากธรรมชาติต่างๆ เช่น วิตามินบีรวม สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
กรดอัลจินิค (ALGINIC ACID)
และกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

  • ช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืช
  • ขยายขนาดผลได้เสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง เพิ่มการแตกกอ
  • กระตุ้นการขยายเซลล์ให้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอ
  • ช่วยเร่งการแตกใบอ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารโดยตรงทั้งทางใบและทางราก
  • ช่วยให้ต้นพืชดูดปุ๋ยจากดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
  • ช่วยลดการใช้ปุ๋ย ช่วยสะสมอาหารให้กับต้นพืชและใบพืช
  • เพิ่มความสมบูรณ์ แข็งแรงให้กับต้นพืช

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ

นุชฟอร์ไลฟ์ สูตร2

(โดยปกติจะใช้กับพืชระยะเติบใหญ่ ช่วงให้ผลผลิต  เพื่อสร้างผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น)

ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด ไทอามีน และธาตุอาหารเสริมที่พืชสามารถ นำไปใช้ได้ทันที
โดยเฉพาะช่วงที่พืชต้องการปริมาณอาหารสะสมในต้นอย่างมาก เช่น ระยะฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว
ระยะดอกติดผลและระยะก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มความหวานพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ขั้วเหนียวติดผลก่อนกำหนดเพิ่มรสชาติสีสัน บำรุงท้องติดตาดอก ขยายสร้างเซลส์ใหม่เพิ่มน้ำหนักและขนาด
เพิ่มนมเพิ่มแป้ง

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ

นุชฟอร์ไลฟ์ 8

(ใช้ตั้งแต่ช่วงพืชเริ่มปลูก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นพืช ต้านโรค ต้านร้อน ต้านหนาว)

สูตร กระชากรวงข้าว มีสังกะสีเปอร์เซ็นสูง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อรา  ป้องกันโรคเมล็ดด่าง รากเน่า โคนเน่า ราน้ำค้าง
เพิ่มความทนทานต้านร้อน ต้านหนาว เหมาะสำหรับเพิ่มความสมบูรณ์ เก็บเกี่ยว ก่อนกำหนด ขัวเหนียวลดอาการหลุดร่วง
และเพิ่มผลผลิตกับนาข้าว และพืชทุกชนิดป้องกันเชื้อรา  ป้องกันรากเน่า  ป้องกันเมล็ดด่าง  ป้องกันราน้ำค้าง
ต้นหนาวร้อนได้ดี

นุชฟอร์ไลฟ์ คือ

นุชฟอร์ไลฟ์ คลุกปุ๋ย

(ใช้ผสมกับปุ๋ยทางดิน เพื่อให้ปุ๋ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยประหยัดปุ๋ยได้ถึง 50%)

– มีแมกนีเซียม ช่วยให้ปุ๋ยละลายช้า ประหยัดปุ๋ย ลดต้นทุน

– มีแคลเซียม ช่วยให้รากแข็งแรง สามารถนำธาตุอาหารที่ตกค้างในดินนำกลับมาใช้ได้

– มีโพแตสเซียมฮิวมิค ช่วยปรับโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ ระบายอากาศได้ดี

ช่วยให้ปุ๋ยละลายช้า ประหยัดปุ๋ย  ช่วยปรับโครงสร้างของดิน  ช่วยให้รากแข็งแรง  ฟื้นฟูดิน

สอบถาม / สั่งซื้อ